DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

29.08.2017 16:41

Třídní informační schůzky rodičů s personálem školy

11.9. v 17 hodin Mírového hnutí 1680   13.9. v 17 hodin Donovalská 1684   14.9. v 17 hodin Donovalská 1862
29.08.2017 16:38

Termíny neformálních setkání s ředitelkou školy

Srdečně Vás zveme na neformální setkání s ředitelkou školy, které se koná vždy v 17 hodin, a to v budově Mírového hnutí MH nebo Donovalská 1862 D. 11.10. MH 1.11. D 6.12. MH 3.1. D 7.2. MH 7.3. D 4.4. MH 2.5. D  
29.08.2017 06:17

Rozdělení dětí do budov a tříd pro školní rok 2017/2018

Nově přijaté děti jsou rozděleny podle počtu volných míst na jednotlivých budovách s možným přihlédnutím na přání rodičů či vzdálenost bydliště od budovy MŠ. Rozdělení na třídy je podle věku.BUDOVA MÍROVÉHO HNUTÍ 1680 4. TŘÍDA - učitelky na třídě: Dagmar Hubertová, Mgr. Ludmila...
29.08.2017 06:15

INFORMACE K ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Všechny údaje k úhradě školného a stravného obdržíte také při nástupu do mateřské školy na třídě od paní učitelek. Platby provádějte 1. - 5. dne příslušného měsíce, to znamená, že první platby uhradíte nejdříve 1. 9. 2017. Variabilní symbol, pod kterým budete platit školné a stravné, je...
27.06.2017 20:42

Nástup dítěte do školky bývá pro děti i rodiče významným životním krokem

Vážení rodiče, nástup dítěte do školky bývá pro děti i rodiče významným životním krokem. Neméně významná je pro nás vzájemná spolupráce s Vámi. Proto jsme připravily několik bodů, které by mohly přispět k pohodovému průběhu začátku školního roku. Prosíme Vás o jejich...
12.05.2017 14:45

Rozmístění dětí do budov a tříd pro šk. rok 2017/2018

 Rozmístění dětí do budov a tříd pro školní rok 2017/2018 bude vyvěšeno od úterý 29. 8. 2017 na internetových stránkách školy a na vývěsce před ředitelnou. Jmenné seznamy budu též na vchodových dveříchjednotlivých tříd.
12.05.2017 14:42

Letní provoz – informace pro rodiče přihlášených dětí

  Letní provoz pro všechna pracoviště mateřské školy je organizován na budově MÍROVÉHO HNUTÍ 1680. ZAČÁTEK:   3. 7. 2017 (pondělí)                   KONEC:   21. 7. 2016 (pátek) ŠKOLNÉ...
03.05.2017 09:17

Ozdravný pobyt v přírodě

Vážení rodiče,V termínu 19. - 23. 6. 2017 organizuje naše školka ozdravný pobyt v přírodě. Místem konání je námi již osvědčený Podještědský sportovní areál v Českém Dubu, kde mají děti  k dispozici veškerá sportoviště, výřivku, hernu pro děti ...Ubytování je...
03.05.2017 09:13

Vnitřní směrnice na určení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Vnitřní směrnice na určení výše úplaty za předškolní vzdělávání Dle školského zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky o předškolním vzdělávání  č.14/2005, ve znění pozdějších změn a předpisů, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:       Úplata za...
31.03.2017 13:21

Vnitřní směrnice o organizaci mimořádného provozu

Vnitřní směrnice o organizacimimořádného provozu Dle zákonač. 561/2004 Sb., a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 je mimořádnýprovoz o letních prázdninách organizován tímto způsobem:----------------------------------------------------------------------------------Ředitelka školy, po...

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Navštivte fotogalerii

Novinky

12.09.2017 20:18

Nový projekt - Sportující mládež

Nový projekt - Sportující mládež - pro vaše děti.
29.09.2016 11:39

Opět velká gratulace

Naše děti se účastnily soutěže Jak se hasilo před 150 lety, kde Alexandra Malá získala 3. místo a obdržela krásné ceny. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školky. Mgr. Hana Lisecová Zimová
06.06.2016 13:43

Velká gratulace za skvělé umístění!

Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže Náš král  Karel IV, ve které získaly velmi hezká umístění :1. místo Anna Vraná - 3.tř. MH2. místo František Tulach - 3.tř. Dčestné uznání Martin Štěpán -...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.