Informace o přípravných třídách základních škol

24.01.2019 13:38

INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ve školním roce 2019/20 pokračuje na Praze 11 projekt přípravných tříd ve čtyřech základních školách:

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
 

Komu jsou přípravné třídy určeny?

 

Přípravné třídy jsou určeny dětem, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí,
bez ohledu na to, ve které ZŠ bylo dítě zapsáno. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět
ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 

Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?

 • O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy, která přípravnou třídu zřizuje, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:
  - dítěti byl povolen odklad,
  - zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (zjištění této skutečnosti musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona).
 • V případě většího počtu žádostí, které splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy rozhodovat na základě předem daných bodovaných kritérií:
   - dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11,
  -  má povolen odklad povinné školní docházky,
  -  patří do spádového obvodu dané školy,
  -  má v dané škole sourozence.
 • Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:
  -  na žádost zákonného zástupce dítěte,
  -  jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě,
  - jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

 

Průběh vzdělávání v přípravné třídě

 • Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).
 • Počet dětí ve třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. počet 15.
 • Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

 

Školské služby poskytované dětem  přípravné třídy

 • Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy.
 • Školní družina je poskytována za úplatu (měsíční poplatek stanoví škola a pohybuje se v rozmezí 300 – 400 Kč).
 • Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy.
 • Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

Harmonogram kroků pro zařazení dítěte do přípravné třídy

do konce dubna

Vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (např. v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky) a získání doporučení na zařazení dítěte do přípravné třídy.

do konce dubna

Vydávání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy (jednotlivé základní školy, na kterých se zřizují přípravné třídy).

Termíny stanoví příslušná škola,
nejpozději však do 10.5.

 

Odevzdání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy na příslušnou školu.

Požadované dokumenty:
- občanský průkaz zák. zástupce (nebo obdobný doklad)
- doporučení škol. poradenského zařízení (děti, které získaly odklad na škole, která otevírá PT, doporučení nepotřebují, pokud byla tato skutečnost  uvedena ve vyjádření o odkladu PŠD)

Do 16. 5.

Rozhodnutí ředitele školy o zařazení nebo nezařazení dítěte do přípravné třídy.

17. 5.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí.


Poznámky:

 • Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
 • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).
 
 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

15.10.2019 08:08

I v tomto školním roce 2019/2020 sbíráme víčka pro Adámka

Opět se celá mateřská škola zapojila do sbírky plastových víček pro Adámka. Výtěžek ze sbírky přispěje na rehabilitaci a rehabilitační pomůcky. Další informace získáte na www.facebook.com.-Víčka pro Adámka Každé víčko se počítá!!!
15.10.2019 07:55

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.
07.10.2019 10:53

Podzimní malované lucerničky aneb malování na sklo

Srdečně Vás zveme na tvořivou dílnu, která se koná 17. 10. 2019 od 17:00 hod. ve 3. (modré) třídě na budově Mírového hnutí 1680. Prosíme přineste si malou nebo velkou sklenici (např. od přesnídávky, majonézy...) a tenký drátek - na zavěšení lucerny. Děti prosíme v doprovodu dospělé osoby. 
13.05.2019 08:24

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.  
25.04.2019 10:20

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.