Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023 / Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік

02.05.2022 10:32

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023/

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік

 

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. / Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2022 по 15.07.2022. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:
• žádost k přijetí /link/ заяву про вступ / посилання          
• potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti /link/ довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання                                                                               Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.docx (20424)
• vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 06.06.2022. / Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 06.06.2022 року, у визначений  директором садочка час.

Přehled mateřských škol MČ Praha 11 / Перелік дитячих садків району Прага 11

MŠ A. Drabíkové                 www.msdrabikove.cz
MŠ Blatenská                      www.ms-blatenska.cz
MŠ Hrabákova                    www.mshrabakova.cz

MŠ Hroncova                      www.mshroncova.cz

MŠ Janouchova                   www.msjanouchova.cz

MŠ Jažlovická                     www.msjazlovicka.cz

MŠ Konstantinova               www.mskonstantinova.cz

MŠ Křejpského                    www.mskrejpskeho.cz

MŠ Markušova                     www.msmarkusova.cz

MŠ Mírového hnutí               www.msmh.cz

MŠ Modletická                     www.madolinka.cz
MŠ Stachova                        www.msstachova.cz

MŠ Sulanského                    www.mssulanskeho.cz

MŠ V Benátkách                  www.ms-benatky.cz

MŠ Vejvanovského               www.msvejvanovskeho.cz
MŠ Chodov                          www.chodov@zskv.cz

 

 

Podrobné informace k zápisu na webu jednotlivých škol. За додатковою інформацією слідкуйте веб сторінки обраного садочку.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.

 

Celou informaci naleznete i zde:  Ви також можете знайти всю інформацію тут:

  https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zarakhuvannja-do-dytjachykh-sadkiv-i-pochatkovykh-shkil-informace-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2022-2023/  

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

26.10.2022 13:15

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
05.05.2022 12:59

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili
04.05.2022 06:43

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY 10. 5. 2022

Z hygienických důvodů je dne 10. 5. 2022 zrušena předškolka na budově Donovalská.  Děkujeme za pochopení.  
27.04.2022 15:32

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY 5.5.2022

Z hygienických důvodů je dne 5. 5. 2022 zrušena předškolka na budově Mírového hnutí. Děkujeme za pochopení.  
20.04.2022 13:34

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY

Z hygienických důvodů je zrušena předškolka ve dnech 20. 4. 2022 na budově Donovalská a 21. 4. 2022 na budově Mírového hnutí. Děkujeme za pochopení

© 2009 Všechna práva vyhrazena.