KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE

10.01.2013 13:41

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Mírového hnutí 1680

 

Termín zápisu pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok je vyhlašován jednou ročně a to na základě dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou MŠ.

Obvykle probíhá ve dvou po sobě následujících pracovních dnech od 13,00 do 17,00 hodin.

Žádosti o přijetí se vydávají ve dvou dnech, 14 dnů před přijímáním žádostí již řádně vyplněných.

Termín pro podání žádosti je stanoven po dohodě se zřizovatelem a zveřejněn způsobem v místě obvyklým, tj vyvěšením plakátů na viditelném místě, na webových stránkách mateřské školy nejpozději 1 měsíc předem.

Zřizovatel zveřejňuje termín pro podání žádostí v časopisu Prahy 11 Klíč a na svých webových stránkách.

Mají-li rodiče zájem, mají možnost si prohlédnout prostory školy, jsou informováni o provozu MŠ, o výši úplaty a aktivitách školy. K tomu slouží Den otevřených dveří, či vlastní webové stránky školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky MŠ k OŠ MHMP.

 

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, Praha 4, Mírového hnutí 1680 pro školní rok 2014/15 budou zveřejněna před přijímacím řízením.

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Navštivte fotogalerii

Novinky

22.02.2018 09:41

Vážení rodiče a přátelé školy

V tomto týdnu zakoupila škola pro dvě předškolní třídy 3D panely, které jsou vynikající pomůckou pro přípravu na školu. Jde o aktivní výukovou pomůcku, která dětem obohatí průběh získávání...
12.09.2017 20:18

Nový projekt - Sportující mládež

Nový projekt - Sportující mládež - pro vaše děti.
29.09.2016 11:39

Opět velká gratulace

Naše děti se účastnily soutěže Jak se hasilo před 150 lety, kde Alexandra Malá získala 3. místo a obdržela krásné ceny. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školky. Mgr. Hana Lisecová Zimová

© 2009 Všechna práva vyhrazena.