Kritéria řízení

06.04.2022 14:43

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

1.    Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

  1. a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy:100 bodů
  2. b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy:0 bodů

2.    Věková skupina

  1. a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky:40 bodů
  2. b) čtyřletí:30 bodů
  3. c) tříletí:20 bodů
  4. d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2022 do 31.12.2022:10 bodů
  5. e) ostatní dvouletí:0 bodů

3.    Den věku dítěte v roce

  1. a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2022:0.02 bodů
Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do mateřských škol

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání;

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění;

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění;

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2022, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

05.05.2022 12:59

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili
04.05.2022 06:43

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY 10. 5. 2022

Z hygienických důvodů je dne 10. 5. 2022 zrušena předškolka na budově Donovalská.  Děkujeme za pochopení.  
27.04.2022 15:32

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY 5.5.2022

Z hygienických důvodů je dne 5. 5. 2022 zrušena předškolka na budově Mírového hnutí. Děkujeme za pochopení.  
20.04.2022 13:34

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY

Z hygienických důvodů je zrušena předškolka ve dnech 20. 4. 2022 na budově Donovalská a 21. 4. 2022 na budově Mírového hnutí. Děkujeme za pochopení
03.03.2022 10:42

PŘEDŠKOLKA

Vážení rodiče našich potencionálních "klientů", připravili jsme pro Vás adaptační program před nástupem do mateřské školy. V níže uvedených termínech můžete přijít se svými dětmi do naší mateřské školy a aktivně se seznámit s prostředím třídy pro nejmenší děti. Tento adaptační program bude probíhat...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.