LETNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZE VŠECH PRACOVIŠŤ

29.05.2020 19:43

LETNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZE VŠECH PRACOVIŠŤ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Je organizován na budově MÍROVÉHO HNUTÍ 1680.

ZAČÁTEK:   1. 7. 2020 (středa)                   KONEC: 31. 7. 2020 (pátek)

 

ŠKOLNÉ KČ 1139,- /LETNÍ PROVOZ                             

NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ BYLY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PŘEDŠKOLNÍ NEBO MĚLY ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

STRAVNÉ KČ 34,- /DEN

               KČ 35,- /DEN (pro děti, které měly v tomto školním roce odklad školní docházky)

 

Poplatky se budou vybírat HOTOVĚ, z provozně technických a bezpečnostních důvodů jen v ředitelně na budově Mírového hnutí 1680:

Ve středu 3.6.2020            12:00-17:00 hod.

              10.6.2020            12:00-17:00 hod.

              17.6.2020            12:00-17:00 hod.

 

PLATBY PROSÍME POKUD MOŽNO V PŘESNÝCH ČÁSTKÁCH.

 

STRAVNÉ JE PO NAHLÁŠENÍ A ZAPLACENÍ ZÁVAZNÉ, NEVRACÍ SE Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ POTRAVIN. Pokud dítě onemocní nebo nebude moci z jiného důvodu přijít do mateřské školy, můžete si každý den přijít od 12:00 h – 12:15 h na danou třídu pro oběd, jinak propadá ve prospěch přídavků pro ostatní děti.

DĚTI BUDOU PŘIJATY NA TŘÍDU PO PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ.

 

DĚTI, KTERÉ NEBUDOU MÍT DO 17. 6. 2020 DO 17:00 HOD. ZAPLACENÉ POPLATKY NA CELÝ LETNÍ PROVOZ, NEBUDOU JIŽ NA TENTO LETNÍ PROVOZ PŘIJATY.

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

15.10.2019 07:55

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.
07.10.2019 10:53

Podzimní malované lucerničky aneb malování na sklo

Srdečně Vás zveme na tvořivou dílnu, která se koná 17. 10. 2019 od 17:00 hod. ve 3. (modré) třídě na budově Mírového hnutí 1680. Prosíme přineste si malou nebo velkou sklenici (např. od přesnídávky, majonézy...) a tenký drátek - na zavěšení lucerny. Děti prosíme v doprovodu dospělé osoby. 
13.05.2019 08:24

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.  
25.04.2019 10:20

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.
13.02.2019 10:16

Noc s Andersenem

Jako každý rok, tak i letos se červená třída z budovy Donovalská zapojí do celorepublikového projektu "Noc s Andersenem." Termín akce je v noci z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. 2019. Informace u třídních učitelek.  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.