LETNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZE VŠECH PRACOVIŠŤ

29.05.2020 19:43

LETNÍ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZE VŠECH PRACOVIŠŤ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Je organizován na budově MÍROVÉHO HNUTÍ 1680.

ZAČÁTEK:   1. 7. 2020 (středa)                   KONEC: 31. 7. 2020 (pátek)

 

ŠKOLNÉ KČ 1139,- /LETNÍ PROVOZ                             

NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ BYLY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PŘEDŠKOLNÍ NEBO MĚLY ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

STRAVNÉ KČ 34,- /DEN

               KČ 35,- /DEN (pro děti, které měly v tomto školním roce odklad školní docházky)

 

Poplatky se budou vybírat HOTOVĚ, z provozně technických a bezpečnostních důvodů jen v ředitelně na budově Mírového hnutí 1680:

Ve středu 3.6.2020            12:00-17:00 hod.

              10.6.2020            12:00-17:00 hod.

              17.6.2020            12:00-17:00 hod.

 

PLATBY PROSÍME POKUD MOŽNO V PŘESNÝCH ČÁSTKÁCH.

 

STRAVNÉ JE PO NAHLÁŠENÍ A ZAPLACENÍ ZÁVAZNÉ, NEVRACÍ SE Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ POTRAVIN. Pokud dítě onemocní nebo nebude moci z jiného důvodu přijít do mateřské školy, můžete si každý den přijít od 12:00 h – 12:15 h na danou třídu pro oběd, jinak propadá ve prospěch přídavků pro ostatní děti.

DĚTI BUDOU PŘIJATY NA TŘÍDU PO PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ.

 

DĚTI, KTERÉ NEBUDOU MÍT DO 17. 6. 2020 DO 17:00 HOD. ZAPLACENÉ POPLATKY NA CELÝ LETNÍ PROVOZ, NEBUDOU JIŽ NA TENTO LETNÍ PROVOZ PŘIJATY.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.