OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з

27.02.2023 09:41

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

Ředitelka mateřské školy Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24: 

Директор дитячого садка Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024: 

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

             які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту. 

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. 

             які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті. 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України. 

 

Termín zápisu / Дата та час запису:    5.6.2023    10-17 hod. 

Místo zápisu / Місце запису:    Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 

 

  

Organizace zápisu / Порядок запису: 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. 

     Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. 

 

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let. 

     У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: 

    Законні представники зобов’язані подати такі документи: 

 

  • Žádost o přijetí / заяву про вступ Žádost o přijetí dítěte.pdf (364,7 kB)
  • Evidenční list a potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti / Реєстраційний листок , довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання  Evidenční list a vyjádření lékaře.pdf (691449)
  • Vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti / візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. 

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями. 

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.

 

V /м. Praze  dne/дата 27.2.2023

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка    Mgr. Hana Lisecová Zimová  602 77 66 74 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

29.06.2023 06:12

1. a 2. místo ve výtvarné soutěži

Vážení rodiče,  naše školka má 1. a 2. místo ve výtvarné soutěži "Kouzelná zahrádka". Tato umístění získaly Kačenka Kecová pod vedením paní učitelky Ivany Slámové a Elenka Minksová pod vedením paní učitelky Jany Sedláčkové. Jménem celé školy gratuluji oběma dívkám a děkuji za skvělou...
19.06.2023 06:50

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
13.06.2023 14:58

Poděkování

Děkujeme firmě ZAPA beton a.s. za poskytnutí reflexních vestiček pro děti naší mateřské školy.
13.06.2023 14:50

Poděkování

Děkujeme rodičům dětí Jurka Mikuliče, Klárky Stejskalové, Tobíka Harazima, Filípka Burdy, Emičky Remišové a Adélky Veselé za materiální pomoc naší mateřské škole.  
30.05.2023 07:23

Poděkování za pracovní materiál

Děkujeme truhlářství Rwood za zbytky dřeva, hranoly, prkénka, šroubky a hřebíky. 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.