Pozor důležité, čtěte!!! Pokyny (manuál) pro rodiče ke znovuotevření mateřské školy

13.05.2020 15:01

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že se blíží znovuotevření naší mateřské školy, připravili jsme pro Vás malý manuál s pravidly pro zdárný chod školy.

Prosíme Vás o zvážení, zda je nezbytné, aby právě Vaše dítě naše zařízení v této nelehké době navštěvovalo. Jak jistě víte, docházka do školy může přinést určitá rizika a nemalá omezení. Tento manuál byl vypracovaný dle pokynů a doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11.

Omlouváme se za ztížené podmínky, ale v našem i Vašem zájmu je ochrana dětí před riziky, která je v této situaci mohou ohrozit.

1. Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě předem odevzdaného vzorového čestného prohlášení o bezinfekčnosti. (možno vyžádat od paní ředitelky, stáhnout na stránkách mateřské školy čestné prohlášení CZ.pdf (268,8 kB), případně bude prázdné u učitelek na třídě, a to pouze v nezbytném případě).

2. Rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají při příchodu do MŠ, bez tohoto prohlášení nebude dítěti vstup do třídy umožněn.

3. Při vstupu do areálu i budovy školy, je nezbytné, aby rodiče měli přes obličej ochranou roušku. U dveří do jednotlivých tříd budou nainstalovány rozprašovače s dezinfekčním prostředkem, které je nezbytné pokaždé při vstupu použít. Dále budou na zemi znázorněny značky k dodržování rozestupů. V šatně může být pouze jeden rodič s jedním dítětem (v botárně taktéž). Rodič zazvoní, paní učitelka převezme dítě, změří mu před rodičem teplotu. Po předání dítěte paní učitelce, rodič neprodleně opustí budovy a areál školy. Následně paní učitelka dítě odvede do umývárny, kde si dítě již bez přítomnosti rodičů důkladně umyje ruce a opláchne obličej. Dítě s teplotou 37,2 a vyšší nebo s viditelnými příznaky nemoci nebude do MŠ přijato a neprodleně bude o této skutečnosti informována hygienická stanice.

Prosíme o důslednou kontrolu zdraví Vašich dětí. V případě, že se během dne u dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude zajištěna izolace, okamžitě informován zákonný zástupce a hygienická stanice, která určí další postup.

4. Provoz školy zachováme v běžném režimu 6:30 – 17:00.

Děti budou během dne ve skupinách, které zůstanou po celou dobu opatření neměnné. Skupiny vytvoříme z počtu přihlášených dětí tak, aby v nich byl přibližně stejný počet. Budeme se snažit zachovat stávající složení tříd. Děti budou co nejvíce venku a zahrady rozdělíme na samostatné sektory pro jednotlivé třídy.

5. Při vyzvedávání dětí vás prosíme o dodržování odstupů jako při přijímání. Důrazně vás žádáme, aby nedocházelo ke shromažďování a shlukování rodičů s dětmi či ostatních osob ve vnitřních a vnějších prostorách školy.

6. Každé dítě musí mít alespoň jednu roušku, kterou v označeném sáčku odevzdá rodič spolu s čestným prohlášením. Tuto roušku potřebuje k tomu, aby došlo k primárnímu zabezpečení dětí pro případ, že se v zařízení vyskytne podezření či nákaza COVID-19.

7. Veškeré akce mimo základní činnosti školy jsou do 30.6.2020 ředitelkou školy zrušeny. Během měsíce června vám budou vráceny nevyčerpané částky za plavání, keramiky a angličtinu. S ostatními dodavateli mimoškolních aktivit jednáme o navrácení nevyčerpané poměrné částky.

8. S předškoláky se rozloučíme interně. Máme pro ně připravené šerpy a dárky. S rodiči předškolních dětí, které již nenastoupí, se domluvíme telefonicky           o předání.

9. Stravování bude probíhat v běžném režimu.

10. Na škole budou dodržována maximální hygienická opatření. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, pomůcky, WC apod. Vše bude prováděno dle pokynů MŠMT.

11. V této době nenosí děti do MŠ žádné plyšové ani jiné hračky či předměty.

12. Po dobu platnosti musí mít rodiče při vstupu do areálu i budovy MŠ roušku.

13. Pokud dojde k jakékoli změně, informace Vám budou podávány na vstupní vchodové dveře jednotlivých tříd či na webové stránky.

14. Přeplatky na školném budou vráceny do 30.6.2020.

15. Přeplatky na stravném za celý školní rok (1.9.-30.6.) budou vráceny k datu 31.7.2020.

16. Prázdninový provoz bude v letošním roce od 1.7.-31.7., bude na budově Mírového hnutí, a to pouze pro děti rodičů, kteří to nezbytně potřebují.

Moc se na Vás těšíme a věříme, že vše společně zvládneme.

 

V Praze dne 13.5.2020                                                  Hana Lisecová-Zimová

 

 

pokyny pro rodiče str.1.pdf (727,8 kB)

pokyny pro rodiče str.2.pdf (676400)

pokyny pro rodiče str.3.pdf (256052)

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

08.06.2021 14:02

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
11.12.2020 10:47

Dárečky pro seniory

Děti z obou budov mateřské školy vyráběly dárky do Domov Seniorů na Praze 4 a 10. Dárečky byly s velkými díky přijaty a po třídenní karanténě se dostanou i k babičkám a dědečkům.
03.11.2020 11:22

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  
26.08.2020 10:02

Směrnice mimořádné opatření od 1.9.2020

Vážení rodiče, milí přátelé, Vzhledem k tomu, že se blíží 1.9.2020, ráda bych Vás tímto na začátku tohoto závazného sdělení pozdravila, popřála hodně zdraví a přidala přání co nejúspěšnějšího zvládnutí nového školního roku, které nám komplikuje epidemiologická situace, se kterou jste všichni...
28.01.2020 07:38

Sbírka víček - ukončení

Vážení rodiče, sbírka plastových víček pro Adámka je na přání jeho maminky ukončena. Všem, kteří pomáhali, velice děkujeme!!!   Protože máme na skladě velké množství víček z PET lahví a rádi bychom ve sběru plastových víček pokračovali, hledáme jiného odběratele. Víte-li o někom, kdo by...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.