Provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin 2022

11.02.2022 11:21

Vážení rodiče, 

v letošním roce naše škola prázdninový provoz neposkytuje. Je uzavřena od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Na webových stránkách městské části a níže máte uvedeny pokyny pro zájemce o prázdninový provoz a tabulku s údaji o tom, která škola a v jakém termínu provoz poskytuje. 

Pokud máte zájem o prázdninový provoz na konkrétní škole, sledujte webové stránky těchto škol, kde bude upřesněno, kdy a jakou formou se můžete přihlásit, kdy a kde závazně uhradit školné a stravné a veškeré další pokyny související s tímto provozem.

Pro informaci Vám předkládáme přihlášku, která je pro všechny školy shodná. Budete taktéž potřebovat kopie evidenčních listů, které Vám na Vaše požádání vyhotovíme. O kopie evidenčních listů žádejte prostřednictvím paní učitelek Vaší třídy.

Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu.pdf (81,6 kB)

Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu.docx (22,7 kB)

 

V měsíci květnu 2022 budou zveřejněny  termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školách

Po dohodě s vedením mateřských škol na Praze 11 vycházíme vstříc rodičům a rozšiřujeme provoz mateřských škol v prázdninovém období. Provoz v mateřských školách bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin 2022.

Byl sestaven časový harmonogram letního provozu tak, aby měli rodiče možnost, v případě potřeby, umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu (viz tabulka). Provoz nebude zajištěn v posledním, tzv. přípravném, týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících jsou od 1. 2. 2022 zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol, nicméně si připomeňme některé důležité body:

  • V měsíci květnu 2022 budou zveřejněny  termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školáchvýše školného a stravného za celý den,

  • přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 11 naleznete na  https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html ,

  • k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců,

  • každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost,

  • výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit,

  • platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku,

  • doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID,

  • pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování, 

  • průběh prázdninového provozu 2022 po jeho ukončení vyhodnotíme a navrhneme optimalizaci pro maximální možnou spokojenost rodin, žijících na území MČ Praha 11.

 Prázdninový provoz MŠ 2022

 

 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

05.05.2022 12:59

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili
04.05.2022 06:43

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY 10. 5. 2022

Z hygienických důvodů je dne 10. 5. 2022 zrušena předškolka na budově Donovalská.  Děkujeme za pochopení.  
27.04.2022 15:32

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY 5.5.2022

Z hygienických důvodů je dne 5. 5. 2022 zrušena předškolka na budově Mírového hnutí. Děkujeme za pochopení.  
20.04.2022 13:34

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY

Z hygienických důvodů je zrušena předškolka ve dnech 20. 4. 2022 na budově Donovalská a 21. 4. 2022 na budově Mírového hnutí. Děkujeme za pochopení
03.03.2022 10:42

PŘEDŠKOLKA

Vážení rodiče našich potencionálních "klientů", připravili jsme pro Vás adaptační program před nástupem do mateřské školy. V níže uvedených termínech můžete přijít se svými dětmi do naší mateřské školy a aktivně se seznámit s prostředím třídy pro nejmenší děti. Tento adaptační program bude probíhat...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.