PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (DÁLE TAKÉ „MANUÁL")

24.08.2020 14:14

Manuál k provozu škol MŠMT MZd.pdf (1044538)

 

Vážení rodiče, milí přátelé,

Vzhledem k tomu, že se blíží 1.9.2020, ráda bych Vás tímto na začátku tohoto závazného sdělení pozdravila, popřála hodně zdraví a přidala přání co nejúspěšnějšího zvládnutí nového školního roku, které nám komplikuje epidemiologická situace, se kterou jste všichni poměrně dokonale denně obeznamováni prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Jsem přesvědčena o tom, že všechny nás spojuje společný zájem, a to zdraví a bezpečnost našich dětí. Dovoluji si k tomu přidat i můj zájem o zdraví a bezpečnost mých pedagogů a všech pracovníků školy.

Tudíž Vás prosím o mírnou schovívavost v případě, že některá opatření mnou nařízená se Vám budou zdát přemrštěná. Na základě doporučení Ministerstva školství a zdravotnictví jsem vytvořila tento manuál, který je závazný pro naši školu, jedná se o pravidla pro zdárný chod školy.

 Jak jistě víte, docházka do školy může přinést určitá rizika a nemalá omezení.

Omlouváme se za ztížené podmínky, ale v našem i Vašem zájmu je ochrana dětí před riziky, která je v této situaci mohou ohrozit.

 • Při vstupu do areálu i budovy školy, je nezbytné, aby rodiče měli přes obličej ochranou roušku. Totéž platí při vyzvedávání dětí.
 • U dveří do jednotlivých tříd budou nainstalovány rozprašovače s dezinfekčním prostředkem, které je nezbytné pokaždé při vstupu použít.  
 • Rodič zazvoní, paní učitelka převezme dítě, změří mu před rodičem teplotu.
 •  Po předání dítěte paní učitelce, rodič neprodleně opustí budovy a areál školy.
 • Následně paní učitelka dítě odvede do umývárny, kde si dítě již bez přítomnosti rodičů důkladně umyje ruce a opláchne obličej.
 •  Dítě s teplotou 37,2 a vyšší nebo s viditelnými příznaky nemoci nebude do MŠ přijato.
 • Pokud dítě trpí alergiemi, které připomínají příznaky nemoci, je třeba dodat škole aktuální potvrzení od pediatra či imunologa, které stvrdí tuto skutečnost. Bez potvrzení nemůže dítě s příznaky nemoci školu navštěvovat.
 • Prosíme o důslednou kontrolu zdraví Vašich dětí. V případě, že se během dne u dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude zajištěna izolace, okamžitě informován zákonný zástupce a hygienická stanice.
 •  Provoz školy zachováme v běžném režimu 6:30 – 17:00.
 •  Budeme se snažit zachovat stávající složení tříd. Děti budou co nejvíce pobývat venku.
 • Každé dítě musí mít alespoň jednu roušku, kterou v označeném sáčku odevzdá rodič první den při nástupu. Tuto roušku potřebuje k tomu, aby došlo k primárnímu zabezpečení dětí pro případ, že se v zařízení vyskytne podezření či nákaza COVID-19. Škola rouškami disponuje, ale doporučujeme mít vlastní.
 • Stravování bude probíhat v běžném režimu.
 • Na škole budou dodržována maximální hygienická opatření. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, pomůcky, WC apod. Vše bude prováděno dle pokynů MŠMT.
 •  V této době nenosí děti do MŠ žádné plyšové ani jiné hračky či předměty. Zákaz bez výjimek.
 • Po dobu platnosti musí mít rodiče, doprovod dětí a veškeré osoby při vstupu do budovy MŠ roušku.
 • Kroužky, myšleno mimoškolní činnosti budeme i nadále realizovat.

 

Podrobné informace Vám ráda poskytnu na schůzkách s rodiči, pravidelných setkáních s ředitelkou a taktéž se na mě můžete kdykoli obrátit telefonicky.   


Pro děti, které absolvují povinné předškolní vzdělávání bude v případě nutnosti poskytováno distanční vzdělávání, o jehož formě a průběhu budou zákonní zástupci v případě potřeby neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu a webových stránek.

 

Pokud dojde k jakékoli změně, informace Vám budou podávány jak na vstupní vchodové dveře jednotlivých tříd a primárně na webové stránky, které jsou oficiálním informačním kanálem školy. Webové stránky čtěte prosím průběžně. Informace ohledně provozu jsou umístěny ve složce Důležité informace pro rodiče.

Škola ve spolupráci s MČ Praha 11 bude zavádět informační systém, o kterém Vás budeme informovat na schůzkách s rodiči 2.a 3.9. 2020. Z tohoto důvodu Vás prosím o spolupráci při předání Vašich emailových kontaktů, které budeme potřebovat k zajištění nového informačního systému. Dále obdržíte letáček o nové aplikaci a návod ke stažení potřebné aplikace. Ale toto vše Vám sdělím na schůzkách pro rodiče.

Děkuji Vám opravdu moc za pochopení a podporu, moc se na Vaše děti těšíme a věřím, že vše společně zvládneme.

 

V Praze dne 19.8.2020                                       Mgr. Hana Lisecová Zimová

 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

04.05.2023 06:24

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
08.03.2023 14:39

1. místo ve výtvarné soutěži

Vážení rodiče,  naše školka má 1. místo ve výtvarné soutěži "Namalujte skřítka pro radost". Toto umístění získala Zuzanka Masopustová z červené třídy, pod vedením paní učitelky Ivany Slámové. Jménem celé školy gratuluji Zuzance a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy. Mgr. Hana Lisecová...
26.10.2022 13:15

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
05.05.2022 12:59

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili
04.05.2022 06:43

POZOR! ZRUŠENÍ PŘEDŠKOLKY 10. 5. 2022

Z hygienických důvodů je dne 10. 5. 2022 zrušena předškolka na budově Donovalská.  Děkujeme za pochopení.  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.