TERMÍNY KERAMICKÉ DÍLNY PRO RODIČE PRO 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020 - BUDOVA DONOVALSKÁ 1862/51

28.01.2020 07:51

VÁŽENÍ RODIČE!!!

ZVEME VÁS NA

KERAMICKOU DÍLNU PRO RODIČE

(PROSÍME BEZ DĚTÍ)

(společné dílny budeme organizovat též)

 

DÍLNY SE BUDOU KONAT: 26. 2., 11. 3. , 15. 4.  a 13. 5. 

                                     na budově Donovalská 1862/51 vždy od 17:00.

Počet zájemců na 1 termín je max. 15 lidí

1 termín keramické dílny = 100,00 Kč (formou daru škole), poplatek je určen na materiál a energie.

ZÁJEMCI SE ZAPISUJÍ NA SEZNAM VYVĚŠENÝ V ČERVENÉ TŘÍDĚ - budova DONOVALSKÁ.    

Těší se na Vás paní učitelky Petra a Veronika

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

17.10.2018 14:26

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.
30.08.2018 18:30

PRO RODIČE NAŠICH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, nástup dítěte do školky bývá pro děti i rodiče významným životním krokem. Neméně významná je pro nás vzájemná spolupráce s Vámi. Proto jsme připravily několik bodů, které by mohly přispět k pohodovému průběhu začátku školního roku. Prosíme Vás o jejich přečtení.   Nemějte...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.