Vnitřní směrnice na určení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2019/2020

25.03.2019 08:37

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005, ve znění pozdějších změn a předpisů, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

Úplata za kalendářní měsíc činí 1.139,- Kč a je splatná do 5. dne v měsíci, pokud se rodiče ze závažných důvodů nedohodnou s ředitelkou jinak.

Od této úplaty jsou dle výše uvedeného zákona osvobozeny děti předškolního věku a děti s OŠD.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je jednotná pro všechny zapsané děti, není závislá na délce a rozsahu docházky v kalendářním měsíci.

Tato úplata je stanovena na dobu od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

V případě přerušení provozu mateřské školy se výše částky poměrně sníží.

 

V Praze dne 25. 3. 2019

 

Mgr. Hana Lisecová Zimová

ředitelka školy

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

13.05.2019 08:24

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.  
25.04.2019 10:20

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.
18.04.2019 10:13

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Jižní Město

  Ve středu 17. 4. 2019 proběhl ve 4. (červené) třídě na budově Mírového hnutí průzkum hudebnosti předškolních dětí. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě v příštím školním roce navštěvovalo Základní uměleckou školu, můžete se dostavit k přijímacím zkouškám, viz plakátek níže.
13.02.2019 10:16

Noc s Andersenem

Jako každý rok, tak i letos se červená třída z budovy Donovalská zapojí do celorepublikového projektu "Noc s Andersenem." Termín akce je v noci z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. 2019. Informace u třídních učitelek.  
12.02.2019 07:22

Bibliobus Oskar

Milí rodiče, rádi bychom Vás seznámili s novým projektem "Bibliobus Oskar". V měsíci květnu či červnu pro Vás chystáme společnou akci. O jejím průběhu a přesném termínu Vás budeme informovat. Sledujte nástěnky a webové stránky.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.