Alergeny - informace

18.11.2014 11:08

Vážení rodiče,

od data 13.12.2014 je naší povinností podávat u každěho jídla námi vydaného informace o alergenech :

Důležité shrnutí :

Tyto údaje o alergenech mají pouze informativní charakter - stále máme povinnost dodržovat stejné výživové normy pro všechny děti ....

Informace o alergenech budou na každém jídelním lístku uvedeny číselnou formou.

V každé třídě u jídelních lístků bude vyvěšena ucelená informace o alergenech... / totéž co na tomto webu/

  alergeny.pdf (1,9 MB)

Označování alergenů je legislativně stanoveno

na datum od 13. 12. 2014

v souladu s potravinovým právem

 

Odvolání na legislativu:

 

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

 

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

výrobků. § 8 odstavec 10.

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek,

u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo

nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby

veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky,

pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Vyjádření ministerstva zemědělství:

 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl.

44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení

naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této

stránce:

 

https://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

 

Specifikace alergenů

 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat,

jedině voda není alergenní.

 

Vysvětlení

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých

jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až anafylaktickému

šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně,

jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Alergická reakce

Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek.

Jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama

váže na alergeny a vyvolává alergickou dezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování

signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro

potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu

po požití.

 

Projevy alergické reakce

Zejména kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst,

nevolnost, křeče, průjmy. To je výčet relativně mírné reakce, může ale vyústit výjimečně

k anafylaktickému šoku. Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

 

Intolerance – averze

Je taktéž nepříjemná reakce. Její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem

nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní

odezvu – nadýmání, průjem anebo zácpu. Nejedná se o alergickou reakci.

 

Prahové hodnoty

Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako

prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální

hodnotu.

 

Běžné potravinové alergeny

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních

alergenů, které podléhají legislativnímu značení (Seznam alergenů)

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát,

aromatické byliny, ale ty se neznačí.

 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

 

Značení alergenů je pouze informační požadavek

 

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Ode dne 13. 12. 2014 budou mít všichni výrobci potravin a pokrmů povinnost vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

 

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

 

Zákonné ustanovení určuje vedoucím stravování „jasně a zřetelně označit“, není tedy nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Nelze při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 jídel se věnovat jednotlivcům s jejich přecitlivělostí na některý alergen. Případným žádostem nemůže být vyhověno. Jídelna má pouze v této oblasti funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, musí být současně zveřejněn i seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bylo uvedeno na jídelním lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

Rodičovskou veřejnost tímto informujeme o dané skutečnosti. Přítomnost alergenu se v Mateřské škole, Praha 4, Mírového hnutí 1680 (školní jídelna Mírového hnutí 1680 a školní jídelna Donovalská 1862/51) bude nejpozději od data 13. 12. 2014 značit číslem. Informační materiál týkající se alergenů v potravinách je umístěn na web školy a na nástěnkách u jídelníčků tak, aby se rodiče mohly s uváděním alergenů seznámit a případně se dotázat na nejasnosti u p. ředitelky Mgr. Lisecové Zimové, případně p. Syrové.

 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

22.02.2022 06:36

1. místo ve výtvarné soutěži

Vážení rodiče, po dlouhé době mám pro Vás pozitivní zprávu. Ráda Vás informuji o tom, že máme první místo ve výtvarné soutěži "Namaluj kočku". Toto umístění získal Matyášek Králík ze zelené třídy, pod vedením paní učitelek Bc. Aleny Gavlákové a Jany...
01.11.2021 12:08

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  
08.06.2021 14:02

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
11.12.2020 10:47

Dárečky pro seniory

Děti z obou budov mateřské školy vyráběly dárky do Domov Seniorů na Praze 4 a 10. Dárečky byly s velkými díky přijaty a po třídenní karanténě se dostanou i k babičkám a dědečkům.
03.11.2020 11:22

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  

© 2009 Všechna práva vyhrazena.