OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

PROSÍME RODIČE, ABY NEOMLOUVALI DĚTI PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU, ALE TELEFONICKY  NEBO FORMOU SMS . DĚKUJEME

Omlouváme se, ale škola nemá pracovnici, která má na starosti pouze jídelnu, tudíž není stále u počítače, proto nezaručíme touto formou včasné omluvení. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

tel.: budova Mírového hnutí 1680 -  272 91 86 03 

tel.: na třídu v ZŠ Donovalská - paní učitelka Sedláčková 607 91 73 56

tel.: do budovy Donovalská 1862 -  272 65 91 83 (kancelář, bývá přepnuto na zelenou třídu)

                                                  - 272 65 96 44 (červená třída)

                                                  - 272 65 96 53 (žlutá třída)

                                                  - 272 65 96 01 (zelená třída)

sms na tel. ředitelky: 602776674

sms na tel. p. Syrové: 721418162

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu:

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu
a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu delší než dva týdny, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy, třídní učitelkou.. 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu...

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných
menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

Omlouvání dětí vykonávajících povinné předškolní vzdělávání 

Podmínky pro omlouvání a uvolňování nepřítomnosti dítěte: 

Předem známou absenci nebo náhlou absenci v rozsahu od jednoho dne do 2 týdnů, zákonný zástupce dítěte oznámí buď osobně učitelce, nebo telefonicky na telefonní číslo třídy, příp. elektronicky v den na který připadá první den absence nejpozději do 8 hodin ráno. Absenci delší než 2 týdny dokládá zákonný zástupce dítěte vždy písemně ředitelce MŠ s doložením důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře o nemoci dítěte, vyjádření zákonných zástupců nelze-li doložit jiným způsobem např. dovolená, pobyt u prarodičů apod.).
V případě nedoložení absence dítěte delší než 2 týdny, doloží zákonný zástupce dítěte důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Učitelka mš eviduje docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené absence neomluvené informuje ředitelku školy, která toto vyhodnocuje. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci  ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřitomnosti dítěte na OSPOD.

Každé dítě vykonávající povinné předškolní vzdělávání má tedy vytvořený omluvný list, kam při  nástupu po absenci zákonní zástupci omluví nepřítomnost dítěte, sdělí důvod, časové rozmezí a svým podpisem ručí za správnost. Omluvné listy jsou uloženy ve třídě jako dokumentace povinná.

V denní docházce jsou pš. děti označeny barevně pro odlišení. V běžné denní docházce označujeme.... přítomen, nepřítomen a na konci měsíce při rekapitulaci červeně označíme dny, kdy dítě nemá omluveno v omluvném listě. Takto neomluvené dny urgujeme a v případě omluvení označíme v poznámce, při neomluvení předáme ředitelce školy /do 14 dnů/.

Připomenutí - omluvena musí být i jednodenní absence.

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Navštivte fotogalerii

Novinky

22.02.2018 09:41

Vážení rodiče a přátelé školy

V tomto týdnu zakoupila škola pro dvě předškolní třídy 3D panely, které jsou vynikající pomůckou pro přípravu na školu. Jde o aktivní výukovou pomůcku, která dětem obohatí průběh získávání...
12.09.2017 20:18

Nový projekt - Sportující mládež

Nový projekt - Sportující mládež - pro vaše děti.
29.09.2016 11:39

Opět velká gratulace

Naše děti se účastnily soutěže Jak se hasilo před 150 lety, kde Alexandra Malá získala 3. místo a obdržela krásné ceny. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školky. Mgr. Hana Lisecová Zimová

© 2009 Všechna práva vyhrazena.