OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

PROSÍME RODIČE, ABY NEOMLOUVALI DĚTI PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU, ALE TELEFONICKY FORMOU SMS . DĚKUJEME

omlouváme se, ale škola nemá pracovnici , která má na starosti pouze jídelnu, tudíž není stále u počítače , proto nezaručíme touto formou včasné omluvení. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

tel.: budova Mírového hnutí 1680 -  272 91 86 03 

tel.: na třídu v ZŠ Donovalská - 723 614 955

tel.: do budovy Donovalská 1862 -  272 65 91 83 (kancelář)

                                                      - 272 65 96 44 (červená třída)

                                                      - 272 65 96 53 (žlutá třída)

                                                      - 272 65 96 01 (zelená třída)

sms na tel. ředitelky: 602776674

sms na tel. p.Syrové - 721418162

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich
zdravotním stavu:

Pokudje zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při
vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu
a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne
dobu delší než dva týdny, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně
v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy, třídní
učitelkou.. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se
z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby
nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané
nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu...

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje
zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných
menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho
činnosti při vzdělávání.

Omlouvání dětí vykonávajících povinné předškolní vzdělávání 

Podmínky pro omlouvání a uvolňování nepřítomnosti
dítěte. Předem známou absenci nebo náhlou absenci v rozsahu od jednoho dne
do 2 týdnů, zákonný zástupce dítěte oznámí buď osobně učitelce, nebo
telefonicky na telefonní číslo třídy, příp. elektronicky v den na který
připadá první den absence nejpozději do 8 hodin ráno. Absenci delší než 2 týdny
dokládá zákonný zástupce dítěte vždy písemně ředitelce MŠ s doložením
důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře o nemoci dítěte, vyjádření zákonných zástupců
nelze-li doložit jiným způsobem např. dovolená, pobyt u prarodičů apod.).
V případě nedoložení absence dítěte delší než 2 týdny, doloží zákonný
zástupce dítěte důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Učitelka mš eviduje docházku své třídy. V případě
neomluvené absence nebo zvýšené absence neomluvené informuje ředitelku školy,
která toto vyhodnocuje. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy
pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při
pokračující absenci  ředitel školy zašle
oznámení o pokračující nepřitomnosti dítěte na OSPOD.

Každé dítě 
vykonávající povinné předškolní vzdělávání má tedy vytvořený omluvný
list, kam při  nástupu po absenci zákonní
zástupci omluví nepřítomnost dítěte, sdělí důvod , časové rozmezí a svým
podpisem ručí za správnost. Omluvné listy jsou uloženy ve třídě jako
dokumentace povinná.

V denní docházce jsou pš. děti označeny barevně
pro odlišení. V běžné denní docházce označujeme.... přítomen, nepřítomen a
na konci měsíce při rekapitulaci červeně označíme dny , kdy dítě nemá omluveno
v omluvném listě. Takto neomluvené dny urgujeme a v případě omluvení
označíme v poznámce, při neomluvení předáme ředitelce školy / do 14 dnů/.

Připomenutí - omluvena musí být i jednodenní absence.

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Navštivte fotogalerii

Novinky

22.02.2018 09:41

Vážení rodiče a přátelé školy

V tomto týdnu zakoupila škola pro dvě předškolní třídy 3D panely, které jsou vynikající pomůckou pro přípravu na školu. Jde o aktivní výukovou pomůcku, která dětem obohatí průběh získávání...
12.09.2017 20:18

Nový projekt - Sportující mládež

Nový projekt - Sportující mládež - pro vaše děti.
29.09.2016 11:39

Opět velká gratulace

Naše děti se účastnily soutěže Jak se hasilo před 150 lety, kde Alexandra Malá získala 3. místo a obdržela krásné ceny. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školky. Mgr. Hana Lisecová Zimová

© 2009 Všechna práva vyhrazena.