INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

04.01.2016 12:58

Městská část Praha 11 otevírá ve
školním roce 2016/2017 přípravné třídy na těchto základních školách:

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Komu jsou přípravné třídy určeny?

Přípravné třídy jsou určeny
dětem, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí,
bez ohledu na to, ve které ZŠ bylo dítě zapsáno. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět
ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 

Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?

O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní
školy
, která přípravnou třídu zřizuje, a to na základě žádosti zákonného
zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující
podmínky:

- dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo byl
dítěti povolen odklad,
- zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (zjištění této
skutečnosti musí být součástí písemného doporučení školského poradenského
zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do
přípravné třídy základní školy rozhoduje v souladu s § 47 odst. 2 školského
zákona).

V případě většího počtu žádostí, které
splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy rozhodovat na základě
předem daných bodovaných kritérií:
 - dítě má bydliště ve
spádových oblastech ZŠ Praha 11,
-  má povolen odklad povinné školní
docházky,
-  patří do spádového obvodu dané školy,
-  má v dané škole sourozence.

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:
-  na žádost zákonného zástupce
dítěte,
-  jestliže dítě bez omluvy zákonným
zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě,
- jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí
30 dní ve školním roce.

Průběh
vzdělávání v přípravné třídě

Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.

Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem
vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 - 22
vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním
činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).

Počet dětí ve třídě je v současné
době stanoven školským zákonem na max. počet 15.

Přípravná třída se nezapočítává do doby
povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

Školské
služby poskytované dětem  přípravné třídy

Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy.

Školní družina je poskytována za úplatu (měsíční poplatek stanoví
škola a pohybuje se v rozmezí 300 - 400 Kč).

Děti se mohou stravovat ve školní jídelně
za stejných podmínek jako žáci základní školy.

Školní jídelna poskytuje dětem oběd,
který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny
ve výši dané věkem dítěte.

Harmonogram kroků pro
zařazení dítěte do přípravné třídy


 

březen - květen


 

 

Vyšetření dítěte ve školském poradenském
  zařízení
(např. v rámci žádosti o odklad
  povinné školní docházky) a získání doporučení na zařazení dítěte do přípravné
  třídy.


 

 

16. - 31.5.


 

 

Vydávání Žádosti o zařazení dítěte do
  přípravné třídy
(jednotlivé základní školy, na kterých se
  zřizují přípravné třídy).


 

 

16. 5. - 31.5.


 

 

Odevzdání Žádosti
  o zařazení dítěte do přípravné třídy na příslušnou školu.


 

 

Do 15.6.


 

 

Rozhodnutí ředitele školy o zařazení nebo
  nezařazení dítěte do přípravné třídy.


 
16.6.
 

 

Zveřejnění seznamu přijatých dětí.


 

Poznámky:      
Pokud zákonný zástupce dítěte, které
navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a
žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do "své" mateřské školy.       
Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy,
musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle
vlastního výběru).
Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

04.04.2024 07:26

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  
13.11.2023 10:16

Výstava prací našich dětí na ÚMČ Praha 11

Krásný den, ráda bych Vás informovala o tom, že naše děti vytváří výtvarné práce pro výstavu s názvem "Z barevného podzimu do bílých Vánoc." Jedná se výstavu v budově ÚMČ Praha 11 Ocelíkova ulice. Začátek výstavy je počítán od 5.12.2023. Do tvorby se zapojují...
08.11.2023 12:03

Poděkování za materiální pomoc

Vážení a milí rodiče, velice si vážíme Vaší pomoci a děkujeme rodičům za materiální a jinou pomoc naší škole v tomto roce. Děkujeme rodičům Jakuba Jermáře, Yelyzavety Maznychko, Anežky a Adriany Kyptových, Idy Chýlové, Viktorie Kuchařové, Vojtěcha a Matěje Hájkových, Anety Stejskalové, Nely...
18.10.2023 09:09

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.