Prázdninový provoz 1. - 16. 7. 2021 na budově Mírového hnutí
 

Z důvodu počtu přihlášených dětí bude prázdninový provoz od 1. 7. 2021 do 16. 7. 2021 probíhat pro přihlášené děti z budovy Mírového hnutí, budovy Donovalská a děti z jiných mateřských škol MČ Praha 11 pouze na budově Mírového hnutí.

Seznamy umístění dětí do budovy budou vyvěšeny 1. 7. 2021 na vstupních dveřích do jednotlivých tříd.

Připomínáme, že budova Donovalská se 30. 6. 2021 v 17:00 hodin uzavírá. Nezapomeňte si tudíž vzít všechny své věci.

 

V Praze 31. 5. 2021

Mgr. Hana Lisecová Zimová - ředitelka školy

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Prázdninový provoz na jiných mateřských školách

Vážení rodiče, 

na www stránkách Vámi vybraných prázdninových školek budou v této době vyvěšeny údaje ohledně přihlašování k prázdninovému provozu.
Na vyžádání Vám ve třidách vystavíme kopii EVIDENČNÍHO LISTU, který k přihlášení v jiných mateřských školách budete potřebovat.
Hezký den 

Mgr. Hana Lisecová Zimová - ředitelka školy

 

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Prázdninový provoz 2021 pro děti z jiných mateřských škol
 
Upozorňujeme, že v případě nepříznivé epidemiologické situace může dojít k úpravě prázdninového provozu.
 
Prázdninový provoz bude probíhat od 1.7. do 16.7.2021.
Provoz naší MŠ je od 6:30 do 17:00 hodin.
 
Forma přihlášení: 
- pouze osobně a to 17.5. a 19.5.2021 od 10:00 do 17:00 hod. v ředitelně na budově Mírového hnutí 1680
 
Rodiče budou mít s sebou:
- řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku - viz příloha
- kopii evidenčního listu ze stávající MŠ (na vyžádání Vám tuto kopii předají v MŠ, do které Vaše dítě dochází)
- dále v hotovosti finanční částku na uhrazení školného a stravného, pokud možno přesně.
 
Výše školného: 627,- Kč na toto období - neplatí děti předškolní a děti s odkladem školní docházky
Výše stravného: 40,- Kč/den
                             44,- Kč/den - platí děti s odkladem školní docházky
 
Bez splnění všech těchto požadavků nebudou Vaše děti přijaty.
 
Při platbě Vám sdělíme, na kterou budovu bude Vaše dítě zařazeno. Dále Vám bude sdělen termín případných vratek na stravném. 
 
Upozorňujeme, že pro prázdninový provoz platí stejný systém omlouvání dětí jako je běžně platný pro naší MŠ.
Omlouvání formou SMS na telefon: 602 77 66 74 nebo 721 41 81 62
 
 
 
Příloha: Přihláška na letní provoz MŠ.docx (300256)             
 
 
 
V Praze 3. 5. 2021
 
Mgr. Hana Lisecová Zimová - ředitelka školy
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Prázdninový provoz 2021 pro děti z mateřské školy Mírového hnutí (budova Mírového hnutí a Donovalská)
 
Vážení rodiče,
 
naše mateřská škola má v letošním roce letní provoz v termínu 1. 7. - 16. 7. 2021. Tento provoz bude probíhat na obou budovách.
 
Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke změně organizace prázdninového provozu.
 
Nahlášení svého dítěte, prosím velice důkladně zvažte, jelikož potřebujeme mít kvalifikovaný přehled o tom, kolik dětí z naší školy bude tento provoz využívat.
 
Proto Vás žádáme o nahlášení docházky Vašeho dítěte na tento provoz, a to nejpozději do pátku 23. 4. 2021.
 
Způsoby nahlášení:
  • e-mailem reditelka@msmh.cz
  • SMS na telefon 602 77 66 74

                   nebo 602 13 94 61

Forma nahlášení:

  • jméno a příjmení dítěte
  • kmenová třída
  • konkrétní dny, kdy budete prázdninový provoz využívat

Rodiče, kteří takto neučiní, budou 26. - 27. 4. 2021 telefonicky kontaktováni.

Platby:

  • školné na letní provoz: 627,- Kč (neplatí děti předškolní a děti s odkladem školní docházky)
  • stravné: 40,- Kč/den

                 44,- Kč/den (platí děti s odkladem školní docházky)

Vybírá se v ředitelně školy na budově Mírového hnutí 1680 pouze v hotovosti, a to 28. a 29. 4. 2021 od 12:00 do 17:00 hodin.

Důvodem takto brzkého termínu je to, že po 30. dubnu nahlašujeme volná místa pro děti z ostatních mateřských škol Prahy 11.

Bez řádně a včasně uhrazených plateb nebude Vaše dítě považováno za přihlášené, tudíž nebude moci být přijato na prázdninový provoz.

 

V Praze 12. 4. 2021

Mgr. Hana Lisecová Zimová - ředitelka školy

 

---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Prázdninový provoz 2021
 

Vážení rodiče,

dle přiložené tabulky Vám předkládáme, jakým způsobem bude zajištěn prázdninový provoz pro děti, které navštěvují mateřské školy v naší MČ Praha 11.

Bližší informace obdržíte co nejdříve. Budou taktéž vyvěšeny na webových stránkách naší mateřské školy a na webových stránkách MČ Praha 11. 

Prosíme Vás o to, abyste si zodpovědně promysleli, zda budete prázdninový provoz opravdu potřebovat a umožnili svým dětem oddych a odpočinek po náročném školním roce. 

Prosíme vyčkejte, nikam se nepřihlašujte, nikam nevolejte. Ohledně docházky do naší mateřské školy Vás osloví paní učitelky samy. 

Od ostatních mateřských škol obdržíme informace o datech a způsobech přihlašování. Ihned jak tyto informace získáme, budou Vám předány prostřednictvím LYFLE, na nástěnkách, na webových stránkách naší mateřské školy i webových stránkách MČ Praha 11.

V Praze 1. 2. 2021

Mgr. Hana Lisecová Zimová

ředitelka školy

 

Prázdninový provoz 2021.jpg (438200)

Prázdninový provoz 2021b.jpg (678440)

 

 

 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

13.02.2019 10:16

Noc s Andersenem

Jako každý rok, tak i letos se červená třída z budovy Donovalská zapojí do celorepublikového projektu "Noc s Andersenem." Termín akce je v noci z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. 2019. Informace u třídních učitelek.  
12.02.2019 07:22

Bibliobus Oskar

Milí rodiče, rádi bychom Vás seznámili s novým projektem "Bibliobus Oskar". V měsíci květnu či červnu pro Vás chystáme společnou akci. O jejím průběhu a přesném termínu Vás budeme informovat. Sledujte nástěnky a webové stránky.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.